RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Komunalni doprinosi su, sukladno čl. 31., st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 82/04. i 110/04. - Uredba), davanja u novcu, koja imaju javno značenje i plaćaju se za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos time postaje značajan proračunski prihod jedinice lokalne samouprave (grada, općine).

Stoga je predstavničko tijelo (gradsko/općinsko vijeće) dužno uskladiti svoje opće akte s odredbama navedenih izmjena i dopuna zakona i uredbe.

U području komunalnog doprinosa to se usklađenje odnosi na opći akt - Odluku o komunalnom doprinosu, a o tome pišemo u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)