RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
  • Članak:Oblici poreznih prekršaja
  • Stranica:102.
  • Autor/i:Darko AUGUSTINOVIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

Cilj ovoga članka jest približiti čitateljima prekršajni postupak u segmentu poreznih prekršaja, njegove subjekte, te sumarno prikazati vrste prekršaja i njegove sankcije. Naime, porezni prekršaj je povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza, a prekršajni postupak se vodi prema Zakonu o prekršajima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)