RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
  • Članak:Devizno poslovanje u praksi
  • Stranica:106.
  • Autor/i:Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

  1. Obveza obračuna PDV-a za nenaplaćene izvozne isporuke dobara nastaje pri objektivno neutemeljenom otpisu potraživanja
  2. Zakon o deviznom poslovanju ne uvjetuje po kojem tečaju treba preračunati kunsku protuvrijednost predujma za službeni put u inozemstvo
  3. Financijski kredit s rokom otplate do godine dana može dati rezident samo onom nerezidentu s kojim je izravno vlasnički povezan

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)