RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 49/03. - pročišćeni tekst) obrtništvo u Republici Hrvatskoj u bitnome je uređeno na posve nov, drukčiji i moderniji način. Zakonom su kao temeljnim propisom uređena pitanja: obavljanja obrta (uvjeti za obavljanje, otvaranje, poslovanje, prestanak obrta), obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta, organiziranost obrta, nadzor i upravne mjere, kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe. Slijedom te činjenice Zakon o obrtu je, uz Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov, br. 111/93., 34/99., 52/00. i 118/03.), jedan od najvažnijih zakona kojima se uređuju statusna i druga važna pitanja vezana za rad gospodarskih subjekata. O čemu sve treba voditi računa pri otvaranju obrta, pišemo u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)