RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radnici koji su zaposleni u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima strane države, u međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet obveznici su poreza na dohodak iz plaće, kojega su sami obvezni obračunati i uplatiti u roku osam dana od dana isplate. Doprinose iz plaće i na plaću obvezan je obračunati i uplatiti poslodavac odnosno predstavništvo kod kojeg su zaposleni. Svaki obveznik odnosno radnik za uplaćeni porez, a poslodavac za uplaćene doprinose, obvezni su o tome izvješćivati Poreznu upravu i REGOS. Kako to treba učiniti pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)