RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stavljanje službenika na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno primjena članka 103. i 104. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Obveza polaganja državnog stručnog ispita odnosno zakonitost rješenja o oslobađanju od obveze polaganja državnog stručnog ispita
  • Premještaj namještenika raspoređenog na radno mjesto za koje ne ispunjava propisani uvjet stručne spreme
  • Primjena odredbi zakona o imenovanju pročelnika jedinstvenog upravnog odjela i nespojivosti obavljanja dužnosti direktora trgovačkog društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
  • Uračunavanje konvalidiranog staža u radni staž
  • Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta ekonoma
  • Odgovornost za povredu službene dužnosti i podnošenje žalbe protiv rješenja na udaljenje iz službe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)