RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2004
  • Članak:Porezno pravo
  • Stranica:99.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Priznanje odbitka za uzdržavana sina (čl. 34. ZOPND)
  • Utvrđivanje porezne osnovice usporedbom s drugim poreznim obveznikom (čl. 16. ZOPND)
  • Trenutak nastanka obveze plaćanja poreza na promet nekretnina (čl. 14. ZOPNPN)
  • Značajke deklaratorne presude i stjecanje vlasništva (čl. 4., st. 2. ZOPNPN)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)