RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Pravo i porezi - 9.2004
 • Članak:Upravno pravo
 • Stranica:104.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Učinci rješenja koje nije osobno uručeno poreznom obvezniku (čl. 87. ZUP)
 • Potpisivanje rješenja u upravnim stvarima (čl. 211. ZUP)
 • Donošenje presude na temelju činjenica utvrđenih u upravnom postupku (čl. 39. ZUS)
 • Učinci dijela rješenja drugostupanjskog tijela kojim se prvostupanjsko rješenje u "ostalom dijelu potvrđuje" (čl. 62. ZUS)
 • Svojstvo stranke - građenje (čl. 49. ZUP-a)
 • Nedostatak pečata na podnesku poreznog obveznika (čl. 68. ZUP)
 • Upravna stvar u kojoj treba odlučiti jednim upravnim aktom (čl. 202. ZUP)
 • Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo - čl. 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)