Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca u poredbenom zakonodavstvu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca u poredbenom zakonodavstvu
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U zakonodavstvu i pravnoj teoriji ne postoji suglasnost u vezi s odgovorom na pitanje koji trenutak treba biti odlučujući za prijelaz rizika s prodavatelja na kupca. Sa sigurnošću se može reći kako postoje tri sustava koji uređuju prijelaz rizika, odnosno prijelaz rizika povezuju sa zaključivanjem ugovora, uz izvršenje svih potrebnih radnja predviđenih ugovorom u prodavatelja, kako bi omogućio kupcu da primi u posjed kupljene stvari (isporuku) ili uz ostvarenje fizičkog posjeda i nadzora kupca nad kupljenim stvarima (predaju). Osim takve podjele, moglo bi se napraviti podjelu prema još nekim kriterijima, kao što je prijenos vlasništva. U pravnim sustavima u kojima rizik snosi vlasnik stvari (res perit domino), polazi se od toga da je causa, tj. temeljni razlog zaključenja ugovora o prodaji prijenos vlasništva s prodavatelja na kupca. Stoga se činilo logičnim povezati rizik za slučajnu propast ili oštećenje stvari za trenutak prijelaza vlasništva. No, s obzirom na činjenicu da je trenutak prijelaza vlasništva trenutak zaključenja ugovora ili predaje robe kupcu, bez obzira na to što je prijelaz rizika posljedica prijelaza vlasništva, čini se logično svrstati ih u jedan od dva navedena sustava.
Hashtags: