Alternativna ponuda kod javnih nabava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Alternativna ponuda kod javnih nabava
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Javna nabava je kompleksno područje radi svoje multidisciplinarnosti, jer u svom sadržaju involvira pravne, ekonomske, upravne, financijske, proračunske, građevinske, tehničke i druge sustave. Posebnost javne nabave čini postupak u povodu pravnih lijekova, te alternativna ponuda i varijante koje autor u ovom članku, uz same temelje javne nabave (kroz širi sažetak), obrađuje.
Hashtags: