Novosti u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2005.

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Novosti u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2005.
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U nas je počela porezna reforma oporezivanja dohotka još od 1. siječnja 1994. kada je Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 109/93., 95/94., 25/95. - proč. tekst, 52/95. - ispr., 106/96., 164/98., 33/00., 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), u proteklih deset godina primjene više puta mijenjan i dopunjavan. Spomenutim izmjenama i dopunama Zakona utvrđene su brojne porezne olakšice i oslobođenja radi poticaja zapošljavanja, povećanja gospodarstvene aktivnosti na području posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima, utvrđeno je pravo na uvećanje osobnog odbitka za svotu stvarno nastalih troškova za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala, izdataka za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora te održavanje postojećeg, izdataka prema osnovi danih darovanja, a za određene vrste dohotka uz radni odnos propisana je i obveza plaćanja doprinosa.

U želji da se pojednostavni postojeći obračun poreza na dohodak te smanji porezno opterećenje povećanjem neoporezivog dijela dohotka, Hrvatski sabor je 3. prosinca 2004. donio novi Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. - dalje: Zakon) kojeg se primjenjuje od 1. siječnja 2005., a u kojeg su preglednosti radi, ugrađene i neke odredbe što su ih dotad određivali podzakonski akti ili mišljenja Porezne uprave.

U članku dajemo prikaz važnijih instituta u sustavu oporezivanja dohotka fizičkih osoba, što ih donosi novi Zakon o porezu na dohodak.

Hashtags: