Oporezivanje bezalkoholnih pića

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Oporezivanje bezalkoholnih pića
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osim temeljnog propisa koji određuje oporezivanje bezalkoholnih pića, na porezni položaj, u svezi obveze plaćanja posebnog poreza, utječu i brojni drugi specifični propisi. Upravo su ti specifični propisi presudni u određenju je li neko bezalkoholno piće predmet oporezivanja posebnim porezom ili ne. Riječ je o velikoj skupini proizvoda koja, prema statističkim podatcima i plaćenu posebnom porezu na bezalkoholna pića, ne čini znatnu stavku u strukturi proračunskih prihoda. Između ostaloga, zanimljiv je podatak i to da nijedna zemlja članica Europske unije nema propisanu obvezu plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića. O svemu opširnije piše naša suradnica iz Carinske uprave.
Hashtags: