Porezno-pravni odnos

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Porezno-pravni odnos
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Sukladno odredbama čl. 12. Općeg poreznog zakona, institut porezno-pravnog odnosa određuje se kao odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova prava i obveze u poreznom postupku. Ovaj Zakon, kao sudionike u porezno-pravnom odnosu označava porezno tijelo, poreznog obveznika i jamca koji jamči za plaćanje. O tome opširnije pišemo u ovome članku.
Hashtags: