Prikaz novela (izmjena) u zemljišnoknjižnom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Prikaz novela (izmjena) u zemljišnoknjižnom pravu
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Mladen ŽUVELA, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom članku autor prikazuje gotovo sve novine u zemljišnoknjižnom pravu do kojih je došlo od vremena kada je Zakon o zemljišnim knjigama stupio na snagu pa do danas, s težištem na razmatranje novina koje su donijele Novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2004. te Novele Zakona o parničnom postupku iz 2003. Zaključno se iznose neki prijedlozi za poboljšanje organizacije i rada zemljišnoknjižne službe.
Hashtags: