Prestanak ugovora o radu odlukom suda - sudski raskid

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Prestanak ugovora o radu odlukom suda - sudski raskid
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u svoti najmanje 3, a najviše 18 prosječnih mjesečnih plaća toga radnika isplaćenih u prethodna tri mjeseca, ovisno o trajanju radnoga odnosa, dobi te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Nastavno na navedenu odredbu kojom se zakonom uređuje institut prestanka ugovora o radu odlukom suda, autorica u ovome članku razmatra sva pitanja koja se u praksi pojavljuju u vezi sa sudskim raskidom ugovora o radu, kao institut radnog prava koji je prvi put uveden u naše zakonodavstvo stupanjem na snagu Zakona o radu.

Hashtags: