Pravo državnih potpora u EZ

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Pravo državnih potpora u EZ
Stranica:
82.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Denis ŠTOK, dipl. iur.
Sažetak:
Jedan od glavnih postulata Ugovora o osnivanju Europske zajednice jest stvaranje zajedničkog tržišta na kojem će vladati tržišno natjecanje, neometano od intervencija države. Propisana je Ugovorom cjelokupna struktura funkcioniranja postupka odobravanja državnih potpora, rada Komisije Europske zajednice, kao tijela nadležnog za odlučivanje o državnim potporama te cjelokupna praksa Europskog suda, vezana za odlučivanje o državnim potporama. Uređenjem ovog područja (na način da postoji inkompatibilnost državnih potpora za zajedničkim tržištem) nastoji se smanjiti utjecaj države na ekonomski položaj trgovačkih društava u EZ. Veoma je teško utvrditi opću zabranu za pojedine aktivnosti koje poduzimaju države članice, pa su utvrđena pravila za pojedinačne potpore koje su u skladu sa zajedničkim tržištem ili se mogu smatrati spojivima sa zajedničkim tržištem. Na taj način ublažena je strogost uvodne pravne norme koja se odnosi na opću nedopustivost državnih potpora. U odlučivanju u slučajevima vezanim uz državne potpore, smatra se da su potpore kompatibilne sa zajedničkim tržištem, ako stimuliraju otvaranje novih radnih mjesta, dovode do osposobljavanja za obavljanje radnih zadataka, stimuliraju istraživanje i razvitak proizvodnje te dovode do bolje zaštite čovjekovog okoliša. Potpore takvog tipa bit će pozitivno razmatrane uvijek uz rezervu da ne smiju narušavati tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu.
Hashtags: