Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:
  Obračun PDV-a na računima i PDV obrascu - moguća odstupanja, oporezivanje usluga instaliranja programa
 • Obračun PDV-a na održavanje softvera
 • Prodaja vode putem automata
 • Obračun PDV-a na multimedijalne edukativne tečajeve informatike i stranih jezika koji se nalaze na CD-ROM-u
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dijelova za muzički instrument
 • Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima
 • Porez na dodanu vrijednost na EKG elektrode
 • Oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine kod privremenog uvoza
 • Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenju opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2004. godini
 • Obveznik poreza na dodanu vrijednost - strani državljanin
 • Obračun PDV-a i poreza na dohodak pri davanju stana u podnajam - najmodavatelj fizička osoba
 • Porezni položaj usluga obavljenih u slobodnoj zoni
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za znanstvene ustanove
 • Porezni obveznik - tijela državne vlasti, političke stranke, sindikati, komore...
 • Osnovica poreza na dodanu vrijednost - ustupanje radnika drugom poslodavcu
Hashtags: