Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
    Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine (čl. 278. ZTD-a)
Hashtags: