Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Radno pravo
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)
Hashtags: