Područja posebne državne skrbi

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Područja posebne državne skrbi
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Pravo na uvećanu plaću (čl. 19. ZPPDS-a)
Hashtags: