Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
123.
Autor/i:
Sažetak:
  Prodaja zaplijenjenih pokretnina u ovršnom postupku
 • Prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima što ih se vodi na računu ovršenika u banci
 • Položaj jamca koji je podmirio dugovanje dužnika prema banci
 • Nespojivost članstva u upravi i nadzornom odboru dioničkog društva
 • Trgovac pojedinac
 • Ugovorna kazna i kamate
 • Kamate u poreznim stvarima
 • Kazneno djelo uskrate prava na zaradu
 • Prestanak ugovora o radu navršenjem godina života i staža osiguranja
 • Zapljena dijela plaće po pristanku ovršenika - način dostave isprave
 • Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
 • Ulaganje nekretnina u trgovačko društvo
 • Komunalni otpad
 • Odluka o otkazu bez odredbe o otpremnini
Hashtags: