Računovodstvene posebnosti proizišle iz ZoPD-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Računovodstvene posebnosti proizišle iz ZoPD-a
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Na računovodstvo troškova znatan utjecaj imaju i porezni propisi. Za porezno dopuštene i porezno nedopuštene troškove, naime, bez obzira na to jesu li stavke računovodstvenog obuhvaćanja, treba predvidjeti posebne račune (ili analitičke račune), kako bismo imali odabrane podatke nužne za sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak.

Novi Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. - dalje: ZoPD-a), uveo je nekoliko posebnosti što su novost u našoj porezno-bilančnoj praksi. Neke smo objasnili u prvome broju našeg časopisa (RRiF br. 1/05., str. 35. do 42.), dok za neke to činimo u ovom članku.

Hashtags: