Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2004. za FINA-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2004. za FINA-u
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveznici poreza na dobitak i ove godine trebaju dostaviti svoj godišnji financijski izvještaj za 2004. u Registar koji vodi FINA. Obveza za to proizlazi iz Zakona o registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 47/03.) i Pravilnika o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 49/03.). Rok za predaju je 31. ožujak 2005.

Poduzetnici podnose godišnji financijski izvještaj na obrascu GFI-POD i u nastavku ovog članka dajemo detaljnije upute za njegovo popunjavanje.

Godišnji financijski izvještaj do 31. ožujka predaju banke i društva za osiguranje (na obrascu GFI-BAN, tj. GFI-OS-RE).

Poduzetnike podsjećamo da do 20. travnja 2005. trebaju FINA-i predati tromjesečni statistički izvještaj na obrascu SI-POD s podatcima za razdoblje siječanj - ožujak 2005.

Hashtags: