Izvješće o novčanim tijekovima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Izvješće o novčanim tijekovima
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Izvješće o novčanim tijekovima je izvješće iz skupine temeljnih financijskih izvješća koja su trgovačka društva dužna sastavljati prema računovodstvenim propisima. Predočena je indirektna metoda sastavljanja izvješća o novčanim tijekovima za trgovačka društva koja nisu financijske institucije. U RRiF-u, br. 2/05. opisano je sastavljanje Računa dobitka i gubitka, Bilance i bilježaka uz te izvještaje.
Hashtags: