Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Posebnosti u računovodstvu poljoprivrede u usporedbi s drugim djelatnostima uvjetovane su proizvodnim procesom, a odnose se na osobito vrjednovanje biološke imovine i priznavanje prihoda, pri čemu se ne primjenjuje pravila kakva vrijede u drugim djelatnostima. U poljoprivredi je veća neizvjesnost u postizanju koristi od ulaganja nego u drugih djelatnosti. Razlozi su takvog rizika moguća smanjenja prinosa prouzročena lošim klimatskim prilikama te što se u nekim vrstama proizvodnje ne može provjeravati stanja mjerenjem već procjenom. Postoje i različiti oblici suradnje u proizvodnji, poput kooperantskih odnosa, a tu je poljoprivreda kao korisnik državnih potpora i sl.
Hashtags: