Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Sažetak:
Završetak poslovne godine redovito je povod, i obveza, za analiziranje poslovanja poduzeća u prethodnom razdoblju. Postavlja se pitanje što je učinjeno, što je propušteno, te ono najvažnije: Što i kako dalje? Analizom poslovanja dolazimo do odgovora na naznačena pitanja, ona je preduvjet dijagnoze i terapije - spleta odluka i mjera za poboljšanje poslovanja poduzeća.

Poslovna analiza je neizostavna u strategijskom i operativnom vrjednovanju potencijala poduzeća, budući da pojašnjava odgovore na pitanja: 1. Gdje smo? 2. Kamo želimo? 3. Što su razlozi za ili protiv da krenemo nekim putem? Za odgovor na prvo pitanje nužno je provesti analizu i vrjednovati snagu i slabosti poduzeća, tj. internih činitelja, te analizu i vrjednovanje prilika i opasnosti okoline, tj. eksternih činitelja. Odgovor na drugo pitanje temelji se na dinamičkom sučeljavanju obiju navedenih analiza: poduzeće je često pred nekoliko mogućnosti razvoja što ih se može prepoznati kao šanse i rizike. Odgovorom na treće pitanje povećavamo transparentnost mogućnosti te odabiremo i oblikujemo odgovore o našim izborima.

Hashtags: