Otpust duga i stjecanje vlasničkih udjela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Otpust duga i stjecanje vlasničkih udjela
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
    Otpust duga
  • Stjecanje vlasničkih prava
Hashtags: