Kako se utvrđuje cijena kredita

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Kako se utvrđuje cijena kredita
Stranica:
106.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Radovan KIRCHBAUM
Vlasta Santo OLĐA, dipl. oec.
Sažetak:
U članku se prikazuje računski postupak izračunavanja efektivnog postotka cijene kredita, koji pokazuje odnos koristi ugovorene za vjerovnika prema onome što je dužniku stvarno dao. Efektivni godišnji postotak cijene kredita ima svojstvo sintetičkog pokazatelja, jer objedinjuje proporciju trošak/korist s prosječnim likvidnim plasmanom kredita. Također je obuhvaćeno i izračunavanje efektivnog godišnjeg kamatnjaka iz proporcije cijene kredita prema ugovorenoj glavnici. Postupak je izveden iz osnovne relacije kamatnog računa, a polazi od gledišta da je cijena kredita ukupnu svotu svih izdataka dužnika u svezi s odobrenjem, uporabom i otplatom kredita. Struktura i oblikovanje postupka omogućuju njegovu primjenu u svim slučajevima usporedbe i ocjene ponuda za kreditiranje.
Hashtags: