Novi garancijski programi HAMAG-a za poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Novi garancijski programi HAMAG-a za poduzetnike
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Veljko PAUŠ, dipl. oec.
Sažetak:
Potkraj 2004. godine Vlada RH donijela je nove garancijske programe Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG), kojima se, na bitno različit način od dosadašnje prakse, daje podršku kreditnom financiranju maloga i srednjeg poduzetništva. Programi su objavljeni u Nar. nov., br. 182/04. i na web-stranici hamag. hr.
Hashtags: