Pojednostavnjen postupak privremenog uvoza i izvoza ambalaže

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Pojednostavnjen postupak privremenog uvoza i izvoza ambalaže
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U skladu s novim, usklađenim carinskim propisima, koji glede provedbe carinskih postupaka s gospodarskim učinkom, imaju naglasak na daljnjem pojednostavnjenju deklariranja i provedbe postupaka, te pripremi jedinstvenih obrazaca zahtjeva i odobrenja za sve carinske postupke, Carinska uprava Republike Hrvatske donijela je Naputak br. 18/04, kojim se postupak privremenog uvoza i izvoza ambalaže i paleta dodatno pojednostavnjuje. Sveobuhvatno o postupku privremenog uvoza i izvoza robe pisano je u RRiF-u, br. 11/04.
Hashtags: