Hrvatska ekonomska misao

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Hrvatska ekonomska misao
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Sažetak:
U prvome kolu biblioteke Hrvatska ekonomska misao koju izdaje Ekonomski fakultet u Zagrebu u suradnji s izdavačem Dom i svijet, izišlo je potkraj 2004. godine 6 knjiga, napisanih od 6 autora u vremenskom dijapazonu od 150 godina (1796-1945).
Hashtags: