RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iako Zakon o javnom priopćavanju nije više na snazi, jer je materija toga Zakona sada uređena Zakonom o medijima, on se još uvijek primjenjuje u sudskoj praksi. Naime, još uvijek ima neriješenih sudskih sporova u vezi sa slučajevima koji su se dogodili za vrijeme važenja ZJP-a i na koje se taj Zakon primjenjuje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)