RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O edukaciji državnih službenika, kao bitnom seg-mentu državne uprave, u nastavku piše naša suradnica iz Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)