Novi Pravilnik o porezu na dobit – kada poštena osnovica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Novi Pravilnik o porezu na dobit – kada poštena osnovica
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Imamo ponovo novi Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05.). Privremeni Pravilnik s početka ove godine prestao je vrijediti 3. kolovoza 2005., kad je novi stupio na snagu. Svrha je ovog (i svakoga drugog) podzakonskog akta objasniti primjenu zakona, konkretno ovdje Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. i 90/05.), tj. odredba kakve bi mogle izazvati dvojbu zbog kondenziranoga zakonskog teksta. Unatoč relativno dobru zakonskom tekstu, mnogo se očekivalo od ovog Pravilnika, jer je Zakon ipak ostavio prilično prostora za dodatno objašnjenje.

Kako je uobičajeno, ne mogu svi biti zadovoljni novim Pravilnikom. U ovome članku kritički se iznosi neke odredbe što su mogle biti bolje definirane, a bitne su za utvrđivanje porezne osnovice. Ističe se i neka dobra rješenja kakva bi morala prekinuti dosadašnji negativan pristup spram kapitala poduzetnika.

Hashtags: