Provjera knjigovodstvenih isprava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Provjera knjigovodstvenih isprava
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Sažetak:
Poduzetnik koji obavlja gospodarsku djelatnost na području Republike Hrvatske obvezan je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća sukladno načelima uredna računovodstva. Ta je obveza uvjet postojanja tvrtke i njezino se zanemarivanje u našem zakonodavstvu smatra nedopuštenim činom. Više je zahtjeva što ih treba ispuniti kako bi računovodstvo bilo uredno, a jedan od njih je provjera svih pisanih dokaza prije nego se temeljem njih unese podatke u poslovne knjige.

Provjera knjigovodstvenih isprava složen je i odgovoran posao što ga treba ustrojiti ovisno o osobinama poslovanja, ustroju kretanja isprava unutar društva, načinu unosa podataka u poslovne knjige, angažiranju stručnoga računovođe i drugih čimbenika.

Prema čl. 5. Zakona o računovodstvu, provjera isprava prije unosa podataka u knjige obvezna je. Neobavljanjem te provjere čini se više krivičnih propusta: knjigovodstvene isprave nisu vjerodostojne, podatci čuvani u poslovnim knjigama nisu pouzdani, financijska izvješća ne daju istinit prikaz poslovanja, imovine i rezultata poslovanja. Propust neobavljanja provjere knjigovodstvenih isprava prouzročuje gospodarski kriminal - stjecanje nedopuštene koristi davanjem lažnih informacija, izbjegavanje poreznih obveza i drugo.

Odgovornost za ustroj i valjano provođenje provjere isprava snosi uprava tvrtke. Pritom treba naglasiti kako je u našoj gospodarskoj praksi najčešći oblik prikrivanja kriminalnih radnja falsificiranje knjigovodstvenih isprava. Zato je provjera knjigovodstvenih isprava prije unosa podataka u poslovne knjige najučinkovitije sredstvo otkrivanja i suzbijanja gospodarskoga kriminala.

Hashtags: