RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Dobivena na dar dugotrajna imovina što je bila rabljena na temelju ugovora o pravu uporabe bez naknade
  2. Maloprodaja robe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)