Kratkoročno financiranje poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Kratkoročno financiranje poduzeća
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Sažetak:
Kratkoročno financiranje čine kratkoročni izvori financiranja, odnosno kratkoročne obveze (dugovi). Oni su kratkoročno raspoloživi, najdulje do jedne godine. Primjenjuje ih se za financiranje kratkotrajne imovine, odnosno tekućeg poslovanja poduzeća. Prema tradicionalnim pravilima financiranja, kratkoročne izvore treba iskoristiti za financiranje kratkotrajne imovine, osim dijela stalne kratkotrajne imovine (trajnih obrtnih sredstava), što ih treba financirati iz odgovarajućih dugoročnih izvora financiranja (vlastitih ili pozajmljenih).
Hashtags: