RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Suprotstavljena načela monetarnoga nominalizma i valorizma prikazuju mogućnosti zaštite ugovorene cijene od promjena kakve bi mogle nastupiti u razdoblju od ugovaranja do plaćanja. U Republici Hrvatskoj zaštitne klauzule u vezi sa cijenama uređuje Zakon o obveznim odnosima. Novi Zakon što će stupiti na snagu 1. siječnja 2006. uglavnom zadržava postojeća rješenja. Neke promjene unesene su u vezi sa zaštitnim klauzulama kada se ugovorenu cijenu vezuje na stranu valutu.

U ovome su članku objašnjene razlike indeksne i klauzulne klizne skale, dan je primjer formule klizne skale, razmatra se neka pitanja u vezi s valutnim klauzulama te pitanja potrebe ispravka osnovice poreza na dodanu vrijednost pri revalorizaciji nominalne svote u računu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)