Usklađivanje ugovorene cijene – indeksna i valutna klauzula te klauzula klizne skale

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Usklađivanje ugovorene cijene – indeksna i valutna klauzula te klauzula klizne skale
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
Suprotstavljena načela monetarnoga nominalizma i valorizma prikazuju mogućnosti zaštite ugovorene cijene od promjena kakve bi mogle nastupiti u razdoblju od ugovaranja do plaćanja. U Republici Hrvatskoj zaštitne klauzule u vezi sa cijenama uređuje Zakon o obveznim odnosima. Novi Zakon što će stupiti na snagu 1. siječnja 2006. uglavnom zadržava postojeća rješenja. Neke promjene unesene su u vezi sa zaštitnim klauzulama kada se ugovorenu cijenu vezuje na stranu valutu.

U ovome su članku objašnjene razlike indeksne i klauzulne klizne skale, dan je primjer formule klizne skale, razmatra se neka pitanja u vezi s valutnim klauzulama te pitanja potrebe ispravka osnovice poreza na dodanu vrijednost pri revalorizaciji nominalne svote u računu.

Hashtags: