Kada se oporezivanje ne može temeljiti na knjigovodstvenim podatcima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Kada se oporezivanje ne može temeljiti na knjigovodstvenim podatcima
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
redno vođenje poslovnih knjiga i evidencija jedan je od bitnih elemenata za dobivanje potpunih i pouzdanih podataka pri utvrđivanju poreza. Utvrđivanje točne porezne osnovice, na temelju poslovne dokumentacije i poslovnih knjiga, u poreznih obveznika koji obavljaju poduzetničku djelatnost interes je i poreznog tijela i samih poreznih obveznika.

Knjigovodstvene isprave i vođenje poslovnih knjiga propisuje Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 90/92.). Dodatne zahtjeve što ih moraju ispunjavati poslovne knjige i isprave kakve utječu na utvrđivanje porezne obveze, propisuju Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. i 150/02.), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 90/05.), Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) te Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04.). U ovome članku pišemo o nekim zahtjevima što ih se ne ispunjava, mada ih se otkrije u poreznom nadzoru.

Hashtags: