Tumačenja Ministarstva financija iz materijalnofinancijskog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Tumačenja Ministarstva financija iz materijalnofinancijskog poslovanja
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U nastavku se daje izabrana službena tumačenja što obuhvaćaju primjenu propisa iz područja poreza, trgovine i radnih odnosa, koji daju odgovore na neka aktualna pitanja iz prakse. Izneseni prikazi su skraćeni tekstovi cjelovitih tumačenja što u bitnome objašnjavaju primjenu propisa, a u cijelosti su objavljeni u našem časopisu PRAVO i POREZI, u brojevima kako je navedeno.
Hashtags: