Nadoknade za bolovanje u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Nadoknade za bolovanje u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom članku pišemo o pravu na nadoknadu zbog spriječenosti za rad u slučaju bolesti i poroda u obrtničkim djelatnostima što obuhvaćaju registrirane obrte i slobodna (profesionalna) zanimanja. Osobe koje obavljaju navedene djelatnosti obvezno se osiguravaju u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, plaćaju doprinose temeljem rješenja Porezne uprave, i prema toj osnovi ostvaruju pravo na mirovinu i zdravstveno osiguranje kojim stječu pravo i na nadoknadu u slučaju spriječenosti za rad zbog bolesti. Fizičke osobe obrtnici i osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ne smatra se radnicima i na njih se ne primjenjuje propise iz radnog prava već posebne odredbe propisa u području zdravstvenog osiguranja, o čemu pišemo u nastavku.
Hashtags: