RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autor prikazuje jedan od mogućih načina ocjenjivanja rada i rezultata rada, tako da se vrjednuje (valorizira) učinke prema unaprijed postavljenim mjerilima što ih uvjetuje definirana poslovna politika poduzeća. Primjenom ove metode ciljnoga usmjerenog sustava ocjenjivanja nastoji se postići poslovne ciljeve poduzeća, pri čemu kao poluga služi zadovoljstvo djelatnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)