Neki aspekti ocjenjivanja radnog učinka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Neki aspekti ocjenjivanja radnog učinka
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom članku autor prikazuje jedan od mogućih načina ocjenjivanja rada i rezultata rada, tako da se vrjednuje (valorizira) učinke prema unaprijed postavljenim mjerilima što ih uvjetuje definirana poslovna politika poduzeća. Primjenom ove metode ciljnoga usmjerenog sustava ocjenjivanja nastoji se postići poslovne ciljeve poduzeća, pri čemu kao poluga služi zadovoljstvo djelatnika.
Hashtags: