RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Plan likvidnosti upozorava na nužnost podrobnijega sagledavanja novčanih tijekova u banci, jednako s motrišta priljeva i odljeva. Planiranje likvidnosti obuhvaća dinamiku optjecaja novca u poslovanju, u svima poslovnim oblicima, kad je riječ o aktivnomu, pasivnom i neutralnom poslovanju, ali i o prihodu i rashodu banke. Planiranje likvidnosti zahtijeva poznavanje novčanih tijekova u banci, pa je plan likvidnosti zato sintetički izraz planova pojedinih dijelova poslovanja, što se svakako moraju temeljiti na realnoj procjeni tijekova novca.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)