Planiranje i strategija upravljanja rizikom likvidnosti banaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Planiranje i strategija upravljanja rizikom likvidnosti banaka
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Sažetak:
Plan likvidnosti upozorava na nužnost podrobnijega sagledavanja novčanih tijekova u banci, jednako s motrišta priljeva i odljeva. Planiranje likvidnosti obuhvaća dinamiku optjecaja novca u poslovanju, u svima poslovnim oblicima, kad je riječ o aktivnomu, pasivnom i neutralnom poslovanju, ali i o prihodu i rashodu banke. Planiranje likvidnosti zahtijeva poznavanje novčanih tijekova u banci, pa je plan likvidnosti zato sintetički izraz planova pojedinih dijelova poslovanja, što se svakako moraju temeljiti na realnoj procjeni tijekova novca.
Hashtags: