Novele Ovršnog zakona u cilju zaštite vjerovnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Novele Ovršnog zakona u cilju zaštite vjerovnika
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Izmjene i dopune Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88//05. - 20. srpnja) što su stupile na snagu 28. srpnja 2005., u sustav ovršnog prava uvode brojne novine, ali se istodobno vraća prijašnja uređenja više pravnih instituta, otklanjajući pritom normativne nedorečenosti i nedostatke Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona objavljenog u (Nar. nov., br. 173/03. od 31. listopada).

Najveća je novost uvođenje javnobilježničkog određivanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i proširenja primjene instituta bjanko-zadužnice. Ovrhu se na nekretninama, pokretninama temeljem novčanih tražbina na računima u bankama znatno pojednostavnjuje.

Učinkovitost ovrhe i zaštitu vjerovnika nastoji se povećati uvođenjem načela transparentnosti podataka o imovini ovršenika, uz propisivanje dužnosti određenih pravnih osoba i tijela da daju podatke o imovini dužnika te novim pravnim uređenjem instituta fiducijarnog osiguranja.

Napominjemo da je, kao prilog našem časopisu PIP, br. 8/05., objavljen pročišćen tekst Ovršnog zakona te kako se dodatne primjerke može naručiti na našoj adresi.

Hashtags: