RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovor o radu s radnikom može se sklopiti, osim za rad u punom radnom vremenu, i za rad u nepunom radnom vremenu. Prava i obveze radnika i u tom slučaju uređenuje Zakon o radu (Nar. nov., br. 137/04. - dalje: ZOR). Obračun doprinosa iz i na plaću radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme uređuju Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 177/04. - dalje: Zakon o doprinosima) te Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 1/05. i 14/05. - dalje: Pravilnik o doprinosima) iz kojih proizlaze određene osobitosti kad je s radnikom koji radi u nepunom radnom vremenu ugovorena plaća niža od najniže osnovice za plaćanje doprinosa. Bitno je napomenuti da rad radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme nije istovjetan skraćenu radnom vremenu, nego se rad u skraćenom radnom vremenu pojavljuje u funkciji zaštite radnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)