Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Ugovor o radu s radnikom može se sklopiti, osim za rad u punom radnom vremenu, i za rad u nepunom radnom vremenu. Prava i obveze radnika i u tom slučaju uređenuje Zakon o radu (Nar. nov., br. 137/04. - dalje: ZOR). Obračun doprinosa iz i na plaću radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme uređuju Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 177/04. - dalje: Zakon o doprinosima) te Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 1/05. i 14/05. - dalje: Pravilnik o doprinosima) iz kojih proizlaze određene osobitosti kad je s radnikom koji radi u nepunom radnom vremenu ugovorena plaća niža od najniže osnovice za plaćanje doprinosa. Bitno je napomenuti da rad radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme nije istovjetan skraćenu radnom vremenu, nego se rad u skraćenom radnom vremenu pojavljuje u funkciji zaštite radnika.
Hashtags: