RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
 • Članak:Objava rezultata poslovanja
 • Stranica:178.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza
 • Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo
 • Osnovica plaća, stope doprinosa, poreza i prireza te uplatni računi
 • Oporezivanje drugih dohodaka
 • Porez na dohodak od kapitala
 • Statistički prosjeci plaća
 • Otpremnina prema Zakonu o radu
 • Povrat PDV-a stranima fizičkim osobama
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2005.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i ZIBOR
 • Pregled kamatnih stopa LIBOR
 • Što treba znati
 • Financijska izvješća za 2004. ne predaje se Trgovačkom sudu

Članak trenutno nije dostupan u pdf formatu.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)